Aktuellt i Centrumkyrkan

Gudstjänst 7 september

Ljusbärare

Välkommen till gudstjänst med nattvard. Predikan av Pär Götefelt och sång av Nina Tellander. … [Läs vidare här...]

Kyrkkaffesamtal 7 sep

Ska Botkyrka delas? Kyrkkaffesamtal om … [Läs vidare...]

Mitt-på-dagen träffar

Tisdagar kl 13.00. Andakt, program och servering. 2 sep "En sång … [Läs vidare...]

Händer nr 3, 2014

Händer  nr 3, 2014

Läs hela församlingsbladet Händer nr 3, 2014 här … [Läs vidare...]

Valcafésamtal på Hela Människan 2-9 sep

Klicka här för att läsa om Hela Människans valcafésamtal! … [Läs vidare...]

Torsdagskafé

Torsdagar 13.00. Program som inbjuder till aktivt deltagande. … [Läs vidare...]