Aktuellt i Centrumkyrkan

Gudstjänst 21 sep

Ljusbärarens kors

Medverkan av Linnea Lidskog och Anna Kastemyr … [Läs vidare här...]

Läxhjälpen startar

Läs om Läxhjälpen här … [Läs vidare...]

Torsdagskafé

Torsdagar 13.00. Program som inbjuder till aktivt deltagande. … [Läs vidare...]

Mitt-på-dagen träffar

Tisdagar kl 13.00. Andakt, program och servering. 2 sep "En sång … [Läs vidare...]

Händer nr 3, 2014

Händer  nr 3, 2014

Läs hela församlingsbladet Händer nr 3, 2014 här … [Läs vidare...]

Händer nr 2, 2014

Händer 2, 2014

Läs hela församlingsbladet Händer nr 2, 2014 här. … [Läs vidare...]